Universidade de VigoTodo es impermanente, aleatorio
José Vicente Novegil Souto
Faculdade de Ciéncias Sociais e da Comunicacion Departamento de Estatística e Investigacion Operativa
INFORMACION XERAL - DOCENCIA - INVESTIGACION - PUBLICACIONS - AFECCIONS - CURRICULUM - LIGAZONS
Matérias Virtuais en
Docencia

Estatística Administrativa I.
Matéria troncal de 1º curso que se imparte na titulacion de Xestión e Administracion Pública na Faculdade de Ciéncias Sociais e da Comunicación no Campus de Pontevedra.

O obxectivo é proporcionar a ferramenta estatística básica necesaria para o desempeño técnico dos seus titulados. Para abordar a matéria o aluno deberá ter presentes os conceitos estatísticos estudados na Educación Secundária así como os contidos matemáticos básicos estudados na mesma etapa.


Consultar Programa. (pdf)

Tema2 Tema3      

Subir

Estatística Administrativa II. Matéria troncal de 1º curso que se imparte na titulación de Xestión e Administración Pública na Faculdade de Ciéncias Sociais e da Comunicación no Campus de Pontevedra.

Completa e complementa a formación en Métodos e Modelos Estatísticos na Administración Pública. Completa a formacion que en matéria estatística debe dispor un titulado en Xestion e Administracion Pública como ferramenta básica.

Para abordalo se requiren coñecementos de Estatística Descritiva e Cálculo de Probabilidades ambos cubertos no curso Estatística Administrativa I.


Consultar Programa
(pdf) (word)
Subir

Introdución á Análise de Datos por Ordenador. Matéria de Libre Eleccion do Campus de Pontevedra que se imparte na Escola Universitária de Enxeñaria Técnica Forestal.


Consultar Programa. (pdf)
Como elaborar unha Memória
Características do Traballo
Subir

Estatística Aplicada á Comunicación Audiovisual. En construción ...


Consultar Programa. (pdf) (word)
Subir

 

José Vicente Novegil Souto. Departamento de Estatística e Investigación Operativa. Universidade de Vigo
e-mail: vnovegil@uvigo.es